Cookie beleid HOVDJSCR

De website van HOVDJSCR is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huisregels

Huisregels HOV/DJSCR (voor jeugd zijn er sommige punten wat afwijkend maar dit geldt zeer zeker NIET voor punt 1, 11, 12, 13, 14, 15 en 16).

1)Contributiebedrag dient voor 31/8 ieder jaar betaald te zijn. Van diegene die voor deze datum zijn contributie niet heeft voldaan zal de spelerspas worden ingetrokken. Desbetreffend lid kan dan na genoemde datum niet eerder deelnemen aan trainingen en wedstrijden voordat verschuldigd bedrag in zijn geheel in voldaan.

2)In principe dient elk nieuw elftal voor eigen rekening een compleet tenue aan te schaffen.  Tenue merk en kleurstelling zoals door de vereniging voorgeschreven. Het tenue kan alleen via de vereniging besteld worden. Indien een elftal een tenue in bruikleen krijgt van de vereniging dan zal het aantal shirts, broekjes en kousen vooraf geteld dienen te worden en voor akkoord getekend te worden door het elftal. 
Het elftal is zelf het gehele seizoen verantwoordelijk voor het in bruikleen gegeven tenue!
Kosten voor vervanging of completering van het tenue komen voor rekening van desbetreffend elftal! 

3)Het elftal krijgt de beschikking over een eigen kledingkast waarin de tas met de tenues in opgeborgen kunnen worden.

4)Het wassen van de tenues wordt door het elftal zelf geregeld!
Tegen een reële vergoeding kan het wassen door de vereniging worden gedaan. 

5)De vereniging is NIET verantwoordelijk voor het ontbreken van tenues, broekjes etc. 
Het elftal is hier te allen tijde zelf verantwoordelijk voor, ook wanneer het wassen door de vereniging geschiedt.

6)Indien er kledingstukken vervangen dienen te worden om welke reden dan ook, dan kan het desbetreffende kledingstuk bij de vereniging worden besteld. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zullen de bestelde kledingstukken worden overgedragen aan het elftal.

7)In geval van bruikleen tenues dient na afloop van ieder seizoen de tas met het complete tenue te worden overgedragen aan de vereniging. 
Beschadigde en/of ontbrekende kledingstukken zullen in rekening worden gebracht bij desbetreffend elftal.
Na afloop van het seizoen zal de vereniging bekijken welke tenues aan vervanging toe zijn en deze zal er voor zorg dragen dat de tenues voor aanvang van het nieuwe seizoen weer compleet is. 

8)Het elftal krijgt van de vereniging voor aanvang van het seizoen 3 wedstrijdballen in bruikleen. 
Het elftal is verantwoordelijk voor deze ballen en na afloop van het seizoen dienen 
de 3 wedstrijdballen weer overhandigd te worden aan de vereniging.

9)Indien er een bal ontbreekt, zullen de kosten voor aanschaf van een nieuwe bal voor het elftal zijn.

10)Ieder elftal dient zelf bij thuiswedstrijden voor een scheidsrechter zorg te dragen. De mogelijkheid bestaat om via het wedstrijdsecretariaat van de vereniging een scheidsrechter te regelen. De eventuele kosten hiervoor komen voor rekening van het elftal. 
Mocht het zijn dat de door de club geregelde scheidsrechter niet komt opdagen om welke reden dan ook, dan dient het elftal zelf alsnog een voor een scheidsrechter zorg te dragen.

11)Trainingsdagen en trainingstijden worden voor aanvang van het seizoen door het bestuur vastgesteld.
Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met desbetreffend elftal, echter het bestuur behoudt te allen tijde het recht om deze dagen, tijden te wijzigen wanneer het bestuur dit noodzakelijk acht.
Aan lagere elftallen wordt gelegenheid gegeven om minimaal 1x per week te kunnen trainen (mits omstandigheden zoals weer of andere onvoorziene zaken dit toelaten). Indien men meer dan 1 keer per week wil trainen kan dit aangevraagd worden bij het bestuur echter is dit afhankelijk van het beschikbaar kader en de veldbezetting.

12)Boetes die uit wangedrag, ongeregeldheden voortvloeien kunnen door het bestuur op desbetreffende speler of op het gehele elftal worden verhaald! 
De desbetreffende boete dient binnen een week (per kas en/of automatische incasso) voldaan te zijn! 
Indien men in gebreke blijft hiervan dan wordt er niet eerder een wedstrijd gespeeld dan wel aan een training deelgenomen voordat men aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

13)Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd tijdig en schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie of secretaris. 
Tussentijds opzeggen houdt niet automatisch een korting op de contributie in!!
Bij opzeggen na 1 juni maar voor 1 september wordt altijd € 50,00 in rekening gebracht. 
Na 1 september is het gehele contributiebedrag voor het dan lopende seizoen verschuldigd  tenzij het bestuur voor speciale incidentele gevallen anders beslist.

14)
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan; enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon (kind) wordt aangetast in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
Vooral in verhouding met machtsverschillen kan seksuele intimidatie voorkomen.
In een sportvereniging zijn er machtsverschillen door bijvoorbeeld (volwassene tegenover kind), positie (trainer tegenover kind), of getal (groep tegenover kind).
 
Hierbij de contactgegevens van vertrouwenspersoon van de KNVB waar men zich kan melden als er iets voordoet en het bestuur van de vereniging staat alle dagen voor u ter beschikken in deze;  Pascal Kamperman E-mail: [email protected] Mobiel: 06 30459620
 
15)De statuten van de vereniging zullen te allen tijde in acht worden genomen.

16)De normen en waarden statuten zullen te allen tijde in acht worden genomen.

17)Bij onvoorziene zaken waar de reglementen/huisregels niet in voorzien zal het bestuur een eventuele beslissing nemen. 
De genomen beslissing van het bestuur is bindend en hierover kan niet worden gediscussieerd!
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!